بازگشت به لیست


طرح علیا 2

کد کالا : 1017

رج : ۵۰

سایز : 2.25 متری (1.5 × 1.5)

رنگ : سایر رنگ ها

دایره طرح علیا . چله نخ گل ابریشم . رنگ متن کرم . رنگ حاشیه پیازی.

دایره چله نخ گل ابریشم رنگ متن کرم حاشیه پیازی