بازگشت به لیست


طرح علیا 1

کد کالا : 1016

رج : ۵۰

سایز : 6 متری (2×3)

رنگ : سایر رنگ ها

چله ابریشم گل ابریشم رنگ متن کرم رنگ حاشیه پیازی

مستطیل چله ابریشم گل رنگ متن کرم حاشیه پیازی