بازگشت به لیست


تست دایره 2×2 طرح استاد خطیبی

کد کالا : 1002

رج : ۲۰

سایز : سایر سایزها

رنگ : سایر رنگ ها

بیضی آبی فیروزه ای سایر سایز ها دایره تابلو فرش بافت تبریز 60 رج چله ابریشم کرک