بازگشت به لیست


تست اسلیمی

کد کالا : 1007

رج : ۲۰

سایز : سایر سایزها

رنگ : سایر رنگ ها

هریس شهری زیباست فرشهای معروف این شهر زبانزد عامل و خاص است ار استانهای آذربایجان شرقی دیار قهرمانان و

بیضی چله ابریشم تبریز